Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Lĩnh vực
Người có công
Quy trình chi tiết

Trình tự, thời hạn thực hiện

+ Bước 1: Đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng lập bản khai theo mẫu kèm bản sao giấy chứng tử gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bản khai và giấy chứng tử, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định, có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và ra quyết định.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã hoặc huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mu TT1).

+ Bản sao Giấy chứng tử.

+ Hồ sơ người có công với cách mạng.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

UBND xã, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kết quả thực hiện

Quyết định trợ cấp một lần và giải quyết mai táng phí.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Biên bản ủy quyền (Mu UQ).

+ Bản khai cá nhân (Mu TT1).

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP,

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH


ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361