Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Lĩnh vực
Người có công
Quy trình chi tiết

Trình tự, thời hạn thực hiện

+ Bước 1: Người thờ cúng liệt sĩ lập và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú các giấy tờ sau: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; Biên bản ủy quyền.

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng.

Cách thức thực hiện

+ Nộp hồ sơ trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

- 01 bộ hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mu LS7 Thông tư số 05).

+ Biên bản ủy quyền;

+ Hồ sơ liệt sĩ.

Đối tượng thực hiện

+ Cá nhân

Cơ quan thực hiện

+ Ủy ban nhân dân cấp xã,

+ Phòng LĐTBXH,

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện

+ Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Lệ phí

+ Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Đơn đề nghị (Mu LS7 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH)

Yêu cầu, điều kiện

+ Không

Căn cứ pháp lý

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP,

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH


ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361