Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục đề nghị đính chính thông tinh trong hồ sơ liệt sĩ - Cấp lại Giấy CN GĐLS
Lĩnh vực
Người có công
Quy trình chi tiết

1.  MỤC ĐÍCH

 


ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361