Đăng nhập
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
Ủy ban nhân dân
1 Nguyễn Lợi Phó Chủ tịch UBND xã
2 Bùi Thanh Tân Phó Chủ tịch UBND xã 0984969467
3 Huỳnh Thị Mỹ Dung Chủ tịch UBND xã 0354214496
Đảng ủy - HĐND - Mặt trận - Hội đoàn thể
4 Dương Thị Thu Nga Phó Bí thư Đảng ủy 01678489045
5 Nguyễn Ngọc Nhật Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã 0344955085
6 Bùi Thị Cẩm Lai Chủ tịch Hội LH Phụ nữ 0977423026
7 Bùi Văn Thành Chủ tịch ỦY ban Mặt trận xã 0333803385
8 Nguyễn Thành Chính Chủ tịch Hội Nông dân xã 0905014283
9 Võ Văn Lâm Phó Chủ tịch HĐND xã 0919501847
10 Phan Vĩnh Tiến Bí Thư Đảng ủy xã 0914285702
11 Nguyễn Minh Hằng Phó Bí Thư Đoàn TNCSHCM
12 Huỳnh Văn Khánh Chủ tịch Hội chữ thập đỏ 0914048841
13 Lê Đình Thái Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh 0976112540
14 Trần Thị Ái Vân Phó Chủ tịch Hội LH Phụ nữ 0979434006 aivantran1987@gmail.com
15 Lê Vũ Lệ Hằng Bí Thư Đoàn Thanh niên xã 0977014352
16 Phan Thị Thúy Kiều Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã
Văn phòng
17 Quản trị mạng Quản trị mạng
18 Phan Thị Ngọc Liên CB Văn thư lưu trữ 0987357893
19 Ngô Thị Minh Thảo CB Thi đua khen thưởng
20 Trương Thị Cẩm Tú Công chức Văn phòng 01265112344
21 Phan Thị Ngọc Liên Văn Thư 0987357893
Địa chính - Xây dựng
22 Nguyễn Mạnh Tuấn Công chức Địa chính Xây dựng 0968929744
23 Nguyễn Văn Phong Công chức Địa chính 0914020515
Tư pháp Hộ tịch
24 Nguyễn Thị Kim Bằng Công chức Tư pháp - Hộ tịch 0969763207
Lao động - Thương binh - Xã hội
25 Trần Thị Thu Công chức LĐTBXH - CB Giảm nghèo 0973989646
Công an
26 Nguyễn Thanh Bình Phó Trưởng Công an
27 Phạm Như Hùng Trưởng Công an xã 0962632323
28 Ngô Thanh Phương Phó Trưởng Công an xã
29 Lê Công Tuyên Công an viên
30 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Công an viên
31 Phan Công Hướng Công an viên
Văn hóa Xã hội
32 Nguyễn Thị Thu Công chức VHXH 0973706047
Quân sự
33 Nguyễn Phú Quý CHP Quân sự xã 0789481190
Tài chính - Kế toán
34 Nguyễn Thị Hoài Nam Công chức TC - KT 0973720462
35 Nguyễn Thị Kế Công chức TC - KT 0327838102
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
36 Nguyễn Thị Thảo Công chức Văn phòng - Thống kê 0397731434
Gia đình - Trẻ em
37 Hoàng Thị Nghĩa CB Gia đình trẻ em 094289545
Đài Truyền thanh - Ban Nông nghiệp TL
38 Trần Văn Ngọc CB Đài Truyền Thanh
39 Nguyễn Quốc Dũng CB Giao Thông Thủy Lợi Nông nghiệp 0913835895
Văn phòng Đảng ủy
40 Hồ Thị Ngọc Khánh CB Dân vận Tuyên giáo 0903542887
41 Bùi Thị Thùy Dương CB Văn phòng Đảng ủy
Trường học, Trạm Y tế
42 Trường THCS Trần Hưng Đạo Hiệu trưởng
43 Trường TH Phạm Văn Đồng Hiệu trưởng
44 Trường TH Nguyễn Trường Tộ Hiệu trưởng
45 Trường MGCL Bình Minh Hiệu trưởng
46 Bùi Thị Phụng Trưởng trạm Y Tế 0988854818
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361