Đăng nhập
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
Ủy ban nhân dân
1 Nguyễn Lợi Phó Chủ tịch UBND xã
2 Bùi Thanh Tân Phó Chủ tịch UBND xã 0984969467
3 Nguyễn Thanh Bình Cán bộ Thể Thao
4 Võ Văn Lâm VHXH (LĐTBXH) 0919501847
5 Phan Vĩnh Tiến Chủ tịch UBND xã 0914285702
6 Huỳnh Văn Khánh Nội vụ Thi đua Khen thưởng 0914048841
Đảng ủy - HĐND - Mặt trận - Hội đoàn thể
7 Dương Thị Thu Nga Phó Bí thư Đảng ủy 01678489045
8 Bùi Thị Cẩm Lai Phó Chủ tịch HĐND xã 0977423026
9 Bùi Văn Thành Chủ tịch ỦY ban Mặt trận xã 0333803385
10 Nguyễn Thành Chính Chủ tịch Hội Nông dân xã 0905014283
11 Trần Thị Thu Chủ tịch Hội LH Phụ nữ xã 0973989646
12 Lê Đình Thái Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh 0976112540
13 Trần Thị Ái Vân Phó Chủ tịch Hội LH Phụ nữ 0979434006 aivantran1987@gmail.com
14 Lê Vũ Lệ Hằng Bí Thư Đoàn Thanh niên xã 0977014352
15 Phan Thị Thúy Kiều Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã
16 Nguyễn Ngọc Ánh Bí Thư Đảng uỷ xã 0908421005
Văn phòng
17 Quản trị mạng Quản trị mạng
18 Ngô Thị Minh Thảo Văn Thư xã
19 Trương Thị Cẩm Tú Công chức Văn phòng 01265112344
Địa chính - Xây dựng
20 Nguyễn Văn Phong Công chức Địa chính 0914020515
Tư pháp Hộ tịch
21 Nguyễn Thị Kim Bằng Công chức Tư pháp - Hộ tịch 0969763207
Lao động - Thương binh - Xã hội
Công an
22 Phạm Như Hùng Trưởng Công an xã 0962632323
23 Ngô Thanh Phương Phó Trưởng Công an xã
24 Lê Công Tuyên Công an viên
25 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Công an viên
26 Phan Công Hướng Công an viên
Văn hóa Xã hội
27 Nguyễn Thị Thu Công chức VHXH 0973706047
Quân sự
28 Nguyễn Phú Quý CHP Quân sự xã 0789481190
Tài chính - Kế toán
29 Nguyễn Thị Hoài Nam Công chức TC - KT 0973720462
30 Nguyễn Thị Thanh Huyền Công chức TC - KT 0945501459
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
31 Nguyễn Thị Thảo Công chức Văn phòng - Thống kê 0397731434
Gia đình - Trẻ em
32 Hoàng Thị Nghĩa CB Gia đình trẻ em 094289545
Đài Truyền thanh - Ban Nông nghiệp TL
33 Trần Văn Ngọc CB Đài Truyền Thanh
34 Nguyễn Quốc Dũng CB Giao Thông Thủy Lợi Nông nghiệp 0913835895
Văn phòng Đảng ủy
35 Hồ Thị Ngọc Khánh CB Dân vận Tuyên giáo 0903542887
36 Bùi Thị Thùy Dương CB Văn phòng Đảng ủy
Trường học, Trạm Y tế
37 Trường THCS Trần Hưng Đạo Hiệu trưởng
38 Trường TH Phạm Văn Đồng Hiệu trưởng
39 Trường TH Nguyễn Trường Tộ Hiệu trưởng
40 Trường MGCL Bình Minh Hiệu trưởng
41 Bùi Thị Phụng Trưởng trạm Y Tế 0988854818
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361