Đăng nhập

Quy trình thực hiện các công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử trưởng, phó thôn khối phố

(05/06/2017). Số lượt xem:700

Để tổ chức cuộc bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2017 – 2019 được thống nhất đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên. Các ngành, các thôn cần tổ chức triển khai theo chương trình lịch công tác được sắp xếp như sau:

             

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian phải thực hiện

Cơ quan phụ trách

I

Bước 1: Công tác chuẩn bị nhân sự

(Từ ngày 22/6– 05/7/2017)

1

Ấn định và công bố ngày bầu cử

22/6/2017

UBND TT

2

Mở hội nghị bàn chủ trương và kế hoạch thực hiện bầu cử

28/6/2017

UBND và UBMT

3

Hiệp thương giới thiệu nhân sự

Từ 29/6 – 05/7/2017

UBMT TT, MT thôn – KP

3a

Tổ chức thăm dò nhân sự thôn, KP

29/6/2017

MT thôn, KP

3b

Quán triệt thống nhất trong chi bộ về nhân sự  Trưởng, Phó trưởng thôn – KP

 Từ 30/6 -01/7/2017

Bí thư chi bộ

3c

Hội nghị Ban công tác MT cơ sở (giới thiệu TT, PTT – KP)

Từ 01/7 -02/7/2017

Trưởng BCT MT thôn – KP

3d

Hội nghị cử tri hoặc cử tri đại diện hộ

(Giới thiệu TT, PTT – KP) 

Từ 03/7 – 04/7/2017

TB Công tác MT và Tr. thôn, KP

3e

Hội nghị Ban công tác Mặt trận ấn định danh sách chính thức người  ra ứng cử

Từ 02/7 – 04/7/2017

Trưởng ban CTMT thôn, KP

4

Báo cáo danh sách tổ BC về UBND

Chậm nhất 05/7/2017

Trưởng thôn –KP

II

Bước 2: Chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác bầu cử

(Từ ngày 06/7 đến ngày 29/7/2017)

5

Thành lập và công bố danh sách tổ bầu cử

Từ 06 – 10/7/2017

UBND TT

6

Tiếp nhận hồ sơ của người ra ứng cử và chuyển  giao danh sách cùng hồ sơ UCV về UBND thị trấn

Chậm nhất 10/7/2017

Ban CTMT thôn-KP

7

Lập danh sách hộ nhân dân

Chậm nhất 10/7/2017

Ban thôn – KP

8

Niêm yết danh sách hộ gia đình và người ứng cử TT, PTT –KP tại khu vực bỏ phiếu

Chậm nhất 23/7/2017

Tổ bầu cử (Ban thôn – KP)

9

Đóng dấu UBMT vào phiếu  bầu

Từ ngày 23 - 24/7/2017

UBMT TT

10

Nhận tài liệu và phiếu bầu cử

Ngày 25/7/2017

Ban thôn (MT)  hoặc  tổ bầu cử

11

Thông báo thường xuyên cho nhân dân biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian  bỏ phiếu và số lượng được bầu ở đơn vị bầu cử

Từ 23 – 29/7/2017

Ban thôn – Tổ BC

III

Bước 3: Tiến hành bầu cử và công bố kết quả

(Từ ngày 29/7 – 03/8/2017)

12

Kiểm tra các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu

Ngày 29/7/2017

BTC – UBND – UBMT TT

13

Tổ chức cuộc bỏ phiếu

Từ 7h – 11 h ngày 30/7/2017

Tổ bầu cử

14

Kiểm phiếu và làm biên bản kiểm phiếu chuyển giao UBND TT

Sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc

Tổ bầu cử

15

Tiếp nhận và kiểm tra biên bản của các tổ bầu cử gửi đến UBND

Trước 13h 00 ngày 30/7/2017

Tổ tổng hợp UBND

16

Công bố  kết quả  bầu cử

Chậm nhất ngày 03/8/2017

UBND TT  Ban thôn – KP

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361