Đăng nhập

Đang tải dữ liệu ...

ĐẢNG ỦY XÃ XÃ TAM QUANG TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ VÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ NĂM 2023, ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2024

(26/12/2023)

Sáng ngày 26/12/2023, tại Hội trường Đa năng xã Tam Quang, Đảng ủy xã Tam Quang, long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 02 đồng chí đảng viên Đảng bộ và tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2023, đề ra Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; đồng thời khen thưởng các chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
TRA CỨU HỒ SƠ

ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361