Đăng nhập

HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ “Gía trị trường tồn di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh” Thông tin thời sự biển Đông

(01/11/2019). Số lượt xem:472

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/BTGHU, ngày 21 tháng 09 năm 2019 của Ban tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành về việc Mở lớp chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và Thông tin tình hình Biển Đông.

Ngày 17/10/2019 Đảng ủy xã Tam Quang phối hợp Ban tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành tổ chức lớp học chuyên đề về “Gía trị trường tồn di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh”Thông tin thời sự biển Đông.

Về dự có đ/c Đoàn Xuân Quang-UVBTV Huyện ủy, Trưởng BTGHU đồng thời là báo cáo viên lớp học, các đ/c Ban tuyên giáo Huyện ủy, các đ/c BCH Đảng bộ cùng tất cả các đ/c là Cán bộ, đảng viên trong toàn xã về dự lớp học chuyên đề.

Qua đó, góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.        

          Thông tin tình hình Biển Đông mới nhất nhằm định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nắm bắt và hiểu được những quan điểm, chủ trương của Đảng ta trong công tác đối nội, đối ngoại, đồng thời tránh được những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.

Hai chuyên đề có ý nghĩa rất sâu sắc trong giai đoạn hiện nay, nhất là trước thềm Đại hội Đảng các cấp, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, nắm vững về nền tảng tư tưởng, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta những vấn đề về tình hình Biển Đông. Từ đó có nhận thức và hành động đúng đắn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

 Dương Thị Thu Nga

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361