Đăng nhập

Đảng bộ xã Tam Quang tổ chức lễ trao huy hiệu tuổi 40 năm tuổi đảng và hội nghị nhằm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ 6 tháng đầu năm và Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW

(16/07/2021). Số lượt xem:1339

Sáng ngày 09/7/2021, tại Hội trường đa năng UBND xã, Đảng bộ xã Tam Quang tổ chức lễ trao huy hiệu tuổi 40 năm tuổi đảng và hội nghị nhằm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ 6 tháng đầu năm và Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Phần 1, Đ/c Dương Thị Thu Nga- Phó Bí thư Đảng ủy xã lên thông qua Quyết định tặng huy hiệu đảng và trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 02 đ/c là Vũ Ngọc Tường và Kiều Ngọc Hùng thuộc chi bộ thôn An Hải Đông

Phần 2, hội nghị nhằm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ 6 tháng đầu năm và Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đ/c Dương Thị Thu Nga- PBT Đảng ủy thông qua dự thảo Báo cáo Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Dung- PBT Đảng ủy thông qua dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

 

Phần cuối hội nghị, đ/c Phan Vĩnh Tiến- Bí thư Đảng ủy xã lên chủ trì thảo luận

                                                                             Tác giả: Thu Nguyễn

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361