Đăng nhập

CHI BỘ THÔN AN HẢI ĐÔNG TỔ CHỨC ĐAI HỘI ĐIỂM LẦN THỨ XXIX NHIỆM KỲ 2022- 2025

(07/06/2022). Số lượt xem:86

Chiều ngày 9 tháng 04 năm 2022. Thực hiện Kế hoạch số 26 – KH/ĐU, ngày 17 tháng 02 năm 2022, của Đảng ủy xã Tam Quang “Về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022- 2025”. Tại Nhà Văn hóa Đa năng xã Tam Quang, chi bộ Thôn An Hải Đông tổ chức Đại hội điểm Lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2022- 2025.