Đăng nhập

CHI BỘ THÔN THANH LONG TỔ CHỨC ĐAI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2022- 2025

(07/06/2022). Số lượt xem:79

Chiều ngày 24 tháng 04 năm 2022. Thực hiện Kế hoạch số 26 – KH/ĐU, ngày 17 tháng 02 năm 2022, của Đảng ủy xã Tam Quang “Về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022- 2025”. Tại Nhà Văn hóa Thôn Thanh Long, chi bộ Thôn Thanh Long tổ chức Đại hội chi bộ Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022- 2025