Đăng nhập

CHI BỘ THÔN AN HẢI TÂY TỔ CHỨC ĐAI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022- 2025

(07/06/2022). Số lượt xem:86

Chiều ngày 29 tháng 04 năm 2022. Thực hiện Kế hoạch số 26 – KH/ĐU, ngày 17 tháng 02 năm 2022, của Đảng ủy xã Tam Quang “Về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022- 2025”. Tại Nhà Văn hóa Thôn An Hải Tây, chi bộ Thôn An Hải Tây tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025.