Đăng nhập

CHI BỘ THÔN TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO TỔ CHỨC ĐAI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2022- 2025

(07/06/2022). Số lượt xem:81

Chiều ngày 04 tháng 05 năm 2022. Thực hiện Kế hoạch số 26 – KH/ĐU, ngày 17 tháng 02 năm 2022, của Đảng ủy xã Tam Quang “Về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022- 2025”. Tại Phòng họp Trường THCS Trần Hưng Đạo, chi bộ Trường THCS Trần Hưng Đạo tổ chức Đại hội chi bộ Lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022- 2025.