Đăng nhập

Lớp chuyên đề " Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

(08/12/2022). Số lượt xem:707

Sáng nay, ngày 08 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường UBND xã Tam Quang, Ban Tuyên Giáo huyện ủy Núi Thành và Đảng ủy xã Tam Quang tổ chức tập huấn Lớp chuyên đề " Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

                   Trao đổi tại buổi chuyền đề này, có báo cáo viên là Đ/c Đoàn Xuân Quang_UVBTV huyện ủy_trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy_ báo cáo viên Huyện ủy. Tham dự có hơn 180 đảng viên trực thuộc 13 Chi bộ xã tham dự đông đủ

                 Buổi trao đổi chuyên đề nhằm giúp cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hơn 35 năm thực hiện công tác đổi mới, nhằm tăng cường  sự thống nhất trong Đảng, củng cố sự đồng thuận trong xã hội,  tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc,  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các chiến lược,  xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                                                                                     Tác giả: Hồ Thị Ngọc Khánh

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361