Đăng nhập

UBND huyện Núi Thành công bố các quyết định về công tác cán bộ

(21/08/2023). Số lượt xem:84

Sáng ngày 15/8, UBND huyện Núi Thành tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Sáng ngày 15/8, UBND huyện công bố Quyết định số 5.625/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 về việc giao quyền Chủ tịch UBND xã Tam Quang. Theo đó, giao quyền Chủ tịch UBND xã Tam Quang đối với ông Bùi Thanh TânĐảng ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Tam Quang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 15/8/2023 cho đến khi Hội đồng nhân dân xã Tam Quang bầu ra
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Quang. Ông Bùi Thanh Tân có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và được hưởng các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023.

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361