Đăng nhập

UBND xã Tam Quang tổ chức tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai

(23/06/2020). Số lượt xem:863

Chiều ngày 17/6/2020, UBND xã Tam Quang tổ chức tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai.

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND xã Tam Quang về phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm thường xuyên thực hiện tốt Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản pháp luật mới được ban hành của Trung ương và địa phương và tuyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung các văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống nhân dân, tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận thông tin về pháp luật, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, ngày 17/6/2020, UBND xã Tam Quang phối hợp với  Phòng Tư pháp huyện Núi Thành tổ chức tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai cho hơn 100 cán bộ, công chức, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng BCTMT, chi hội trưởng các chi hội và hòa giải viên thuộc 08 tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Thanh, Trưởng phòng Tư pháp huyện Núi Thành đã phổ biến những nội dung cơ bản liên quan đến giải tỏa đền bù, hỗ trợ tái định cư, thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất. Bên cạnh đó, CB,CC và nhân dân còn được cung cấp những nội dung liên quan đến thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai. 

Thông qua đó, đã giúp cho CB,CC và nhân dân nắm vững kiến thức, nội dung cơ bản về Luật Đất đai và một số thủ tục có liên quan về đất đai./.

                                 Tác giả : Thảo Nguyễn

 

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361