Đăng nhập

Tuổi trẻ Tam Quang chung tay phối hợp cùng Tổ công nghệ cộng đồng xã Tam Quang triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia

(03/04/2023). Số lượt xem:597

Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia, hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ. Thời gian qua tổ công nghệ số cộng đồng xã Tam Quang triển khai thực hiện một số hoạt động như:
✅Thông tin, tuyên truyền sâu rộng những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân.
✅Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như: Định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia, để tương tác với chính quyền giải quyết các dịch vụ công.
 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Quang - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361